Lesní školkařství:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. je držitelem licence Ministerstva zemědělství ČR pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin a pověřený pěstitel LČR, s.p.

Produkujeme prostokořenné sazenice lesních dřevin: smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý, buk lesní, dub letní, dub zimní, olše lepkavá a to jak pro vlastní potřebu, tak k prodeji malým i velkým odběratelům.

Sazenice pěstujeme klasickými metodami (školkování na 7 řádků, podřezávání) v lesní školce Jalový Dvůr o výměře produkčních ploch cca 13 ha. Školka se nachází 2 km SZ od obce Chodský Újezd, v nadmořské výšce 620 m.

Školkařskou činnost společnosti podporuje Evropská unie formou spolufinancování projektu "Technika pro školkařskou činnost - Lesní společnost Přimda (Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství)".
eu
  Pěstební činnost:

Pěstební činnost zahrnuje vše od výroby semenáčků a sazenic s následnou výsadbou lesních kultur a další péčí o tyto kultury, až po výchovu porostů prostřihávkami a prořezávkami.

  Těžební činnost:

Těžební činnost představuje těžbu dřeva od výchovných zásahů v probírkách až po těžbu v mýtních porostech.

Těžbu dřeva provádíme převážně vlastními harvestory, vytěženou dřevní hmotu přibližujeme vlastními vyvážecími soupravami.  Přehled vlastních harvestorů:

  Timberjack 1470 D (kácecí hlavice 65 cm)
  John Deere 770 D (kácecí hlavice 47 cm)
  John Deere 1070 D (kácecí hlavice 62 cm)
  John Deere 1270 G (kácecí hlavice 75 cm)
  John Deere 1170 G (kácecí hlavice 62 cm)

  Přehled vlastních vyvážecích souprav:

  John Deere 810 E (12 m3)
  John Deere 810 D (12 m3)
  John Deere 810 D (12 m3)
  HSM 208F (8 t)
  HSM 208F (12 t)

  Kontakt:

  Ing. Jan Petrus
  tel.:+420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

vyvážecí souprava  

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com