Dnešní cena PHM:

  nafta 36.20 Kč/l    natural 36.20 Kč/l  

  Aktuálně:

  14.11.2023  Upozornění - plánovaná odstávka čerpací stanice PHM
Upozorňujeme klienty - odběratele PHM z čerpací stanice v areálu Nádražní 545, že v pondělí 20.11.2023 od 17:00 hod. proběhne její plánovaná odstávka z důvodu rekonstrukce; její provoz bude v plném rozsahu obnoven nejdéle od středy 22.11.2023.

  23.10.2023  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru, operátor vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátory harvestoru a vvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse na tel. 602261400.

  12.9.2023  Investice: automatický výdejní stojan TATSUNO na ČS PHM v Plané
Dne 11.9.2023 Lesní společnost Přimda, s.r.o. uvedla do plného provozu automatický výdejní stojan TATSUNO na ČS PHM v Plané, který umožní bezobslužné a zrychlené tankování PHM a zároveň tak uvolní stávající běžné stojany pro ostatní zákazníky.

  1.9.2023  Nabídka k prodeji - harvestor JD 1470D ... VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY!!!
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji harvestor JD 1470D (rok výroby 2005, 21254 Mth, Planá) - specifikace na https://www.merimex.cz/; bližší informace na tel. 602261400. Upozornění pro zájemce: SNÍŽENÍ CENY NA 690.000,- Kč (+DPH)!!!

  21.7.2023  Změny v Obchodním rejstříku a Evidenci skutečných majitelů
Dne 20.7.2023 byla zapsána změna údajů Lesní společnosti Přimda, s.r.o. v Obchodním rejstříku (nový společník: FS property, s.r.o.) a dne 21.7.2023 byla tato skutečnost zapsána i v Evidenci skutečných majitelů (zpřesnění postavení nepřímého skutečného majitele) - viz www.justice.cz.

  4.7.2023  Doplnění Sbírky listin
Dne 4.7.2023 byly do Sbírky listin doručeny ÚZ a ostatní dokumenty za rok 2022, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2022; tyto dokumenty byly zapisujícím soudem zveřejněny dne 18.7.2023 (aktualizováno).  Řízení a činnost společnosti, podpora EU:

Řízení a činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. jsou úzce spojeny s dlouhodobým naplňováním podstaty jejího podnikání, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Lesní společnost Přimda, s.r.o. také přijala závazek při své činnosti trvale pečovat o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí v České republice.

Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého systému řízení a činnosti podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů - viz níže.

eu


  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  JAVOR: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  štípané palivové dříví sypané v balení BIGPACK:
  - u tohoto balení možnost vrácení obalu za úhradu!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - dříví rovnané v paletách, v obalu BIGPACK nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nabízíme - viz rubrika "Aktuálně".

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádné nemovitosti.

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  Úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com