Dnešní cena PHM:

  nafta 35.60 Kč/l    natural 37.20 Kč/l  

  Aktuálně:

  4.7.2024  Doplnění Sbírky listin
Dne 4.7.2024 byly do Sbírky listin doručeny ÚZ a ostatní dokumenty za rok 2023 schválené na VH dne 17.6.2024, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2023; tyto dokumenty zatím nebyly zapisujícím soudem zveřejněny.

  17.6.2024  Valná hromada společnosti
Dne 17.6.2024 se konala řádná valná hromada Lesní společnosti Přimda, s.r.o., která projednala výsledky hospodaření společnosti v roce 2023 a schválila ÚZ, VZ, ZA a ostatní návrhy předložené valné hromadě k projednání; úplná ÚZ za rok 2023, zahrnutá s ostatními dokumenty ve Zprávě auditora o ověření ÚZ k 31.12.2023, bude řádně zveřejněna ve Sbírce listin.

  1.6.2024  Nabídka k prodeji - odvozní souprava VOLVO/DOLL !!!VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY!!!
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji odvozní soupravu na dlouhé dříví VOLVO FMX 500 6*6 (rok výroby 2017, 144 tis. km, Planá) s nástavbou DOLL 902 a hydraulickou rukou EPSILON S260 L97 a s přívěsem DOLL M135 vč. vkládané plošiny HS-PV30 na odvoz výřezů za VÝRAZNĚ SNÍŽENOU cenu 2.190.000,- Kč (+DPH); bližší informace na tel. 606678779.

  10.5.2024  Ukončení činnosti SME (stanice měření emisí) v Plané
Lesní společnost Přimda, s.r.o. ukončila dne 10.5.2024 činnost SME (stanice měření emisí) ve své provozovně v Plané, Nádražní 545.

  16.4.2024  Investice: automatický výdejní stojan AdBlue na ČS PHM v Plané
Dne 16.4.2024 Lesní společnost Přimda, s.r.o. uvedla do provozu nový automatický výdejní stojan AdBlue (TATSUNO) na ČS PHM v Plané umožňující bezobslužné tankování AdBlue; jde o završení modernizace stávající ČS za účelem zkvalitnění služeb našim zákazníkům.  Řízení a činnost společnosti, podpora EU:

Řízení a činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. jsou úzce spojeny s dlouhodobým naplňováním podstaty jejího podnikání, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Lesní společnost Přimda, s.r.o. také přijala závazek při své činnosti trvale pečovat o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí v České republice.

Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého systému řízení a činnosti podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů - viz níže.

eu


  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník štípaného palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 3 465,- Kč (vč. 21% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 3 465,- Kč (vč. 21% DPH)
  BŘÍZA: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)
  JAVOR: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)
  DUB: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)
  BUK: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  štípané palivové dříví sypané v balení BIGPACK:
  - u tohoto balení možnost vrácení obalu za úhradu!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - dříví rovnané v paletách, v obalu BIGPACK nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  SADEBNÍ MATERIÁL:

  úplný ceník sadebního materiálu ke stažení

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nabízíme - viz rubrika "Aktuálně".

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádné nemovitosti.

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  Úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com