Dnešní cena PHM:

  nafta 31.20 Kč/l    natural 33.40 Kč/l  

  Aktuálně:

  1.8.2021  Úprava cen palivového dříví
Lesní společnost Přimda, s.r.o. upozorňuje odběratele na úpravu cen prodávaného palivového dříví od 1.8.2021 - viz uvedený přehled a úplný ceník palivového dříví ke stažení.

  22.7.2021  Doplnění Sbírky listin
Dne 22.7.2021 byly do Sbírky listin doručeny ÚZ a ostatní dokumenty za rok 2020, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2020; založeny a zveřejněny zapisujícím soudem byly dne 31.8.2020 (aktualizováno).

  29.6.2021  Valná hromada společnosti
Dne 29.6.2021 se konala řádná valná hromada Lesní společnosti Přimda, s.r.o., která projednala výsledky hospodaření společnosti v roce 2020 a schválila ÚZ, VZ, ZA a ostatní návrhy předložené valné hromadě k projednání; úplná ÚZ za rok 2020, zahrnutá s ostatními dokumenty ve Zprávě auditora o ověření ÚZ k 31.12.2020, bude řádně zveřejněna ve Sbírce listin.

  15.6.2021  Nabídka zaměstnání - operátor vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátora vyvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse v kanceláři společnosti v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 602 261 400.

  31.5.2021  Evidence skutečných majitelů (ESM)
Dne 31.5.2021 byl prvozápis v dosud neveřejné Evidenci skutečných majitelů Lesní společnosti Přimda, s.r.o. ze dne 7.11.2018 nahrazen upraveným zápisem dle nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů; od 1.6.2021 je také nově část zaznamenaných údajů z ESM veřejně k dispozici na serveru www.justice.cz (aktualizováno).  Systém řízení, certifikace a podpora EU:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého Systému řízení podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti, držený certifikát a informace o podpoře EU - viz níže.

Politika 2002 eu  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 1 889,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 316,- Kč (vč. 15% DPH)
  JAVOR: 2 501,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - pouze dříví rovnané v paletách nebo v pytlích!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Harvestor TIMBERJACK 1070
  (rok výroby 2002, motor CUMMINS 6BTA5.9, 20.000 MTH)
  SNÍŽENÍ PRODEJNÍ CENY NA 690 tis. Kč (bez DPH) !!!

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  bytový dům se 3 BJ s pozemkem Žďár 16 (u Tachova)

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com