Dnešní cena PHM:

  nafta 34.90 Kč/l    natural 35.60 Kč/l  

  Aktuálně:

  20.1.2022  Nabídka zaměstnání - řidič NA / odvozní soupravy s HR pro přepravu dříví
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme řidiče NA / odvozní soupravy s HR pro nakládání a přepravu dříví, nástup je možný ihned nebo dle dohody - bližší informace na tel. 606678779.

  17.1.2022  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru, operátor vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátory harvestoru a vyvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse v kanceláři společnosti v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 602 261 400.

  6.1.2022  Úprava cen palivového dříví
Lesní společnost Přimda, s.r.o. upozorňuje odběratele/zákazníky na úpravu cen prodávaného palivového dříví od 7.1.2022 - viz uvedený přehled a úplný ceník palivového dříví ke stažení.

  31.12.2021  PF 2022
Lesní společnost Přimda, s.r.o. děkuje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům i příznivcům za úspěšnou spolupráci a podporu v roce 2021 a do roku 2022 jim přeje pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

  26.11.2021  Informace o provozu v mimořádných podmínkách
Lesní společnost Přimda, s.r.o. informuje, že i po vyhlášení nouzového stavu od dne 26.11.2021 fungují její provozovny nadále v plném či mírně upraveném rozsahu vč. prodeje PHM, měření emisí atd. V této souvislosti žádáme všechny klienty, aby v prostorách společnosti důsledně dodržovali nutná preventivní a ochranná opatření, neshlukovali se, dodržovali odstup min. 2m a používali nařízenou ochranu úst a nosu; při placení preferujeme platební karty. Děkujeme za pochopení a pomoc při ochraně zdraví našich zaměstnanců i ostatních klientů.  Systém řízení, certifikace a podpora EU:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého Systému řízení podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti, držený certifikát a informace o podpoře EU - viz níže.

Politika 2002 eu  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 2 515,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 790,- Kč (vč. 15% DPH)
  JAVOR: 3 025,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 3 025,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 3 025,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - pouze dříví rovnané v paletách nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádné stroje ani technologie.

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  bytový dům se 3 BJ s pozemkem Žďár 16 (u Tachova)

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com