Dnešní cena PHM:

  nafta 31.90 Kč/l    natural 32.90 Kč/l  

  Aktuálně:

  13.5.2019  Investice: pojízdná dílna - nákladní automobil Renault Master
Dne 13.5.2017 Lesní společnost Přimda, s.r.o. zapojila do provozu novou pojízdnou dílnu - nákladní automobil Renault Master; společnost tak pokračuje v postupné obměně a doplňování své flotily osobních, užitkových a nákladních vozů, které se podílejí na řádném plnění poskytovaných služeb.

  9.4.2019  Výroba dříví harvestorovou technologií pro Lesy ČR
Lesní společnost Přimda, s.r.o. se úspěšně zúčastnila výběrového řízení Lesů ČR k zakázce "Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)" na období do 30.4.2020; rámcová dohoda bude podepsána následně.

  18.3.2019  Přeprava dříví pro Lesy ČR
Lesní společnost Přimda, s.r.o. se úspěšně zúčastnila zadávacího řízení Lesů ČR k zakázce "Přeprava dříví (DNS)" na období od 18.3.2019 do 12.2.2022; o jejím zařazení do tohoto nákupního systému bylo rozhodnuto 18.3.2019 (aktualizováno).

  1.3.2019  Investice: harvestor JD 1270G
Dne 1.3.2019 Lesní společnost Přimda, s.r.o. zapojila do provozu nový harvestor John Deere 1270G 8WD osazený harvestorovou hlavicí H415 a navýšila tak svou stávající těžební kapacitu i kapacitu nabízených těžebních prací jako služby pro cizí.

  1.2.2019  Rozšíření nabídky prodeje - palivové dříví (2m výřezy sm, bo) vč. dopravy zdarma
Lesní společnost Přimda, s.r.o. rozšířila nabídku prodávaného zboží a ve své provozovně Nádražní 545 v Plané zahájila prodej palivového dříví (2m výřezy: sm, bo) á 650,- Kč/prm vč. dopravy do 15 km zdarma - bližší informace v místě prodeje nebo na t.č. 374 792 374.

  14.1.2019  Investice: nový traktor - nosič nářadí (Tatraktor)
Dne 14.1.2019 Lesní společnost Přimda, s.r.o. zapojila do provozu nový traktor - nosič nářadí pro přepravu dřeva: traktor Tatra (Tatraktor) s nástavbou UMIKOV a hydraulickou rukou EPSILON a přívěs UMIKOV a navýšila tak stávající kapacitu přepravy vlastního dřeva i kapacitu přepravních služeb pro cizí.  Systém řízení společnosti:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti - viz níže.


CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009 CERTIFIKÁT CFCS 2002:2013  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádný stroj ani technologii k prodeji.

  kontakt: Ing. Josef Lívanec
  telefon: +420 724 275 089
  e-mail: livanec@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádnou nemovitost k prodeji.

  kontakt:
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com