Dnešní cena PHM:

  nafta 38.90 Kč/l    natural 37.90 Kč/l  

  Aktuálně:

  1.12.2022  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru, operátor vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátory harvestoru a vvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse v kanceláři společnosti v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 602 261 400.

  1.11.2022  Nabídka zaměstnání - vedoucí pěstebního střediska/lesní školky
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme vedoucího pěstebního střediska/lesní školky Jalový Dvůr, nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace na tel. 606678779; pozice je již obsazena (aktualizováno).

  31.10.2022  Úprava cen palivového dříví a rozšíření sortimentu
Lesní společnost Přimda, s.r.o. upozorňuje odběratele/zákazníky na úpravu cen prodávaného štípaného palivového dříví od 1.11.2022 - viz uvedený přehled a úplný ceník palivového dříví ke stažení; nabízený sortiment se rozšiřuje o možnost odběru sypaného dříví v balení BIGPACK, s možností jeho vrácení (podrobnosti uuvedeny v ceníku dříví).

  11.10.2022  Nabídka zaměstnání - řidič NA / odvozní soupravy s HR pro přepravu dříví
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme řidiče NA / odvozní soupravy s HR pro nakládání a přepravu dříví, nástup je možný ihned nebo dle dohody - bližší informace na tel. 606678779.

  1.9.2022  30. výročí existence Lesní společnost Přimda, s.r.o.
Lesní společnost Přimda, s.r.o. oslavila 1.9.2022 již 30. výročí své existence. Vedení společnosti touto cestou děkuje všem stávajícím i bývalým zaměstnancům, spolupracovníkům, obchodním partnerům a přátelům za jejich podporu, díky níž mohla společnost vzniknout, podnikat a rozvíjet se až do dnešních dní a díky níž společnost bude moci podnikat a rozvíjet se i v letech následujících.  Řízení a činnost společnosti, podpora EU:

Řízení a činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. jsou úzce spojeny s dlouhodobým naplňováním podstaty jejího podnikání, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Lesní společnost Přimda, s.r.o. také přijala závazek při své činnosti trvale pečovat o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí v České republice.

Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého systému řízení a činnosti podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů - viz níže.

eu


  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  JAVOR: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  štípané palivové dříví sypané v balení BIGPACK:
  - u tohoto balení možnost vrácení obalu za úhradu!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - dříví rovnané v paletách, v obalu BIGPACK nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádné stroje ani technologie.

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádné nemovitosti.

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  Úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com