Dnešní cena PHM:

  nafta 26.60 Kč/l    natural 27.20 Kč/l  

  Aktuálně:

  7.9.2020  Investice: harvestor JOHN DEERE 1170G
Dne 7.9.2020 Lesní společnost Přimda, s.r.o. zapojila do provozu nový harvestor John Deere 1170G 6WD osazený harvestorovou hlavicí JD H414; navýšila a zmodernozivala tak svou stávající těžební kapacitu i kapacitu nabízených těžebních prací jako služby pro cizí.

  7.8.2020  Kontrola dodržování zákona o rostlinolékařské péči
Dne 7.8.2020 byla Odborem terénní inspekce Plzeň (ÚKZÚZ) provedena kontrola dodržování zákona o rostlinolékařské péči na našem pěstebním středisku-školce Jalový Dvůr; kontrola proběhla bez závad, nebylo zjištěno žádné porušení stanovených povinností či podmínek.

  27.7.2020  Doplnění Sbírky listin
Dne 27.7.2020 byly do Sbírky listin doručeny ÚZ a ostatní dokumenty za rok 2019, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2019; založeny a zveřejněny byly dne 30.7.2020 (aktualizováno).

  25.6.2020  Valná hromada společnosti
Dne 25.6.2020 se konala řádná valná hromada Lesní společnosti Přimda, s.r.o., která projednala výsledky hospodaření společnosti v roce 2019 a schválila ÚZ, VZ, ZA a ostatní návrhy předložené valné hromadě k projednání; úplná ÚZ za rok 2019, zahrnutá s ostatními dokumenty ve Zprávě auditora o ověření ÚZ k 31.12.2019, bude řádně zveřejněna ve Sbírce listin.

  26.5.2020  Kontrola čerpací stanice - doplnění
Dne 11.3.2020 byla Celním úřadem pro Plzeňský kraj provedena také kontrola kvality prodávaných pohonných hmot na naší čerpací stanicí v Plané; dle sdělení úřadu ze dne 26.5.2020 potvrdily následné laboratorní rozbory všech vzorků soulad s ČSN a bezvadnou kvalitu prodávaných pohonných hmot bez nežádoucích příměsí.  Systém řízení, certifikace a podpora EU:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého Systému řízení podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti, držený certifikát a informace o podpoře EU - viz níže.

Politika 2002 eu  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Harvestor TIMBERJACK 1070
  (rok výroby 2002, motor CUMMINS 6BTA5.9, 20.000 MTH)
  SNÍŽENÍ PRODEJNÍ CENY NA 800 tis. Kč (bez DPH) !!!

  Harvestor TIMBERJACK 1070D T3
  (rok výroby 2007, motor DEERE 6068HTJ86A, 32.500 MTH)
  SNÍŽENÍ PRODEJNÍ CENY NA 600 tis. Kč (bez DPH) !!!

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  bytový dům se 3 BJ s pozemkem Žďár 16 (u Tachova)

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com