Dnešní cena PHM:

  nafta 26.60 Kč/l    natural 27.10 Kč/l  

  Aktuálně:

  9.11.2020  Investice: vysokozdvižný vozík TPCI - DV 35E
Dne 9.11.2020 Lesní společnost Přimda, s.r.o. zapojila do provozu nový vysokozdvižný vozík TPCI - DV 35E s příslušenstvím; společnost tak reaguje na předpokládané navýšení požadovaného objemu a kvality služeb, vč. navýšení produkce palivového dříví a sadebního materiálu.

  14.10.2020  Audit spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-C) PEFC
Dne 14.10.2020 Lesní společnosti Přimda, s.r.o. úspěšně absolvovala dozorový audit spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-C) PEFC prováděný oprávněným certifikačním orgánem CSQ-CERT (Česká společnost pro jakost, z.s.), na jehož základě bylo společnosti potvrzeno pokračování platnosti certifikátu TD CFCS 2002:2013 do 15.11.2021 (datum prvotní certifikace je 1.7.2003).

  5.10.2020  Investice: rekonstrukce topení v areálu společnosti v Plané
dne 5.10.2020 Lesní společnost Přimda, s.r.o. dokončila rozsáhlou rekonstrukci topení v areálu společnosti v Plané, Nádražní 545 vč. výměny kotle na tuhá paliva a jeho zprovoznění; snížování emisí ze spalovacích zdrojů a ochrana životního prostředí je trvalou snahou společnosti.

  7.9.2020  Investice: harvestor JOHN DEERE 1170G
Dne 7.9.2020 Lesní společnost Přimda, s.r.o. zapojila do provozu nový harvestor John Deere 1170G 6WD osazený harvestorovou hlavicí JD H414; navýšila a zmodernozivala tak svou stávající těžební kapacitu i kapacitu nabízených těžebních prací jako služby pro cizí.

  7.8.2020  Kontrola dodržování zákona o rostlinolékařské péči
Dne 7.8.2020 byla Odborem terénní inspekce Plzeň (ÚKZÚZ) provedena kontrola dodržování zákona o rostlinolékařské péči na našem pěstebním středisku-školce Jalový Dvůr; kontrola proběhla bez závad, nebylo zjištěno žádné porušení stanovených povinností či podmínek.  Systém řízení, certifikace a podpora EU:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého Systému řízení podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti, držený certifikát a informace o podpoře EU - viz níže.

Politika 2002 eu  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Harvestor TIMBERJACK 1070
  (rok výroby 2002, motor CUMMINS 6BTA5.9, 20.000 MTH)
  SNÍŽENÍ PRODEJNÍ CENY NA 750 tis. Kč (bez DPH) !!!

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  bytový dům se 3 BJ s pozemkem Žďár 16 (u Tachova)

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com