Dnešní cena PHM:

  nafta 37.60 Kč/l    natural 38.60 Kč/l  

  Aktuálně:

  28.3.2024  Upozornění - omezení provozu v celém areálu společnosti
Lesní společnost Přimda, s.r.o. upozorňuje odběratele/zákazníky na omezení provozu (vypnutí elektřiny) v celém areálu v Plané, Nádražní 545 (vč. ČS, SME, Pneuservisu a ost. služeb) dne 3.4.2024 od 9:00 do 14:00 hod.; důvodem je provádění oprav v areálu společnosti.

  28.2.2024  Nabídka k prodeji - odvozní souprava VOLVO / DOLL ... SNÍŽENÍ CENY!!!
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji odvozní soupravu na dlouhé dříví VOLVO FMX 500 6*6 (rok výroby 2017, 144 tis. km, Planá) s nástavbou DOLL 902 a hydraulickou rukou EPSILON S260 L97 a s přívěsem DOLL M135 vč. vkládané plošiny HS-PV30 na odvoz výřezů za cenu 2.690.000,- Kč (+DPH); bližší informace na tel. 606678779.

  1.1.2024   Úprava cen briket, paliva a štípaného palivového dříví
Lesní společnost Přimda, s.r.o. upozorňuje odběratele/zákazníky na úpravu cen prodávaných briket, paliva a štípaného palivového dříví od 1.1.2024 (úplný ceník štípaného palivového dříví ke stažení); důvodem pro úpravu cen je změna sazby DPH z 15% na 21%.

  31.12.2023  PF 2024
Lesní společnost Přimda, s.r.o. děkuje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům i příznivcům za úspěšnou spolupráci a podporu v roce 2023 a do roku 2024 jim přeje pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

  13.12.2023  Kontrola čerpací stanice ČOI
Ve dnech 6.-13.12.2023 byla Českou obchodní inspekcí (Inspektorát Plzeňský a Karlovarský) provedena na naší čerpací stanicí v Plané, Nádražní 545 kontrola jakosti a správnosti vytáčeného množství PHM vč. kontroly správnosti dokladů vydávaných zákazníkům a plnění ost. povinností ČS; výsledkem kontroly je zjištění, že všechny zákonem stanovené povinnosti jsou řádně plněny.

  21.11.2023  Investice: oboustranný výdejní stojan TATSUNO na ČS PHM v Plané
Dne 21.11.2023 Lesní společnost Přimda, s.r.o. uvedla do plného provozu nový oboustranný výdejní stojan TATSUNO na ČS PHM v Plané umožňující zrychlené tankování PHM; jde o pokračující úplnou modernizaci stávající ČS za účelem zkvalitnění služeb našim zákazníkům.  Řízení a činnost společnosti, podpora EU:

Řízení a činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. jsou úzce spojeny s dlouhodobým naplňováním podstaty jejího podnikání, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Lesní společnost Přimda, s.r.o. také přijala závazek při své činnosti trvale pečovat o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí v České republice.

Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého systému řízení a činnosti podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů - viz níže.

eu


  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník štípaného palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 3 465,- Kč (vč. 21% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 3 465,- Kč (vč. 21% DPH)
  BŘÍZA: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)
  JAVOR: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)
  DUB: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)
  BUK: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  štípané palivové dříví sypané v balení BIGPACK:
  - u tohoto balení možnost vrácení obalu za úhradu!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - dříví rovnané v paletách, v obalu BIGPACK nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  SADEBNÍ MATERIÁL:

  úplný ceník sadebního materiálu ke stažení

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nabízíme - viz rubrika "Aktuálně".

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádné nemovitosti.

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  Úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com