Dnešní cena PHM:

  nafta 29.60 Kč/l    natural 30.30 Kč/l  

  Aktuálně:

  31.12.2017  PF 2018
Lesní společnost Přimda, s.r.o. děkuje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům i příznivcům za úspěšnou spolupráci a podporu v roce 2017 a do roku 2018 jim přeje pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

  13.12.2017  Investice: pojízdná dílna - nákladní automobil Renault Master
Dne 13.12.2017 Lesní společnost Přimda, s.r.o. převzala a zapojila do provozu pojízdnou dílnu - nákladní automobil Renault Master; společnost tak pokračuje v postupné obměně své flotily osobních, užitkových a nákladních vozů, významně se podílejících na řádném plnění poskytovaných služeb.

  27.11.2017  Bezhotovostní platby kartou u čerpací stanice PHM
Lesní společnost Přimda, s.r.o. oznamuje, že ode dne 27.11.2017 je u čerpací stanice PHM v Plané, Nádražní 545 možné platit i bezhotovostně; přijímány jsou všechny obvyklé platební karty, tj. VISA, MasterCard, Maestro a podobně.

  1.11.2017  Určení auditora (ÚZ 2017)
Na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.10.2017 byl určen auditor, který provede ověření ÚZ společnosti za rok 2017; určena byla auditorská společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 267 54 746, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 417.

  25.10.2017  Audit spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-C) PEFC
Dne 25.10.2017 provedl certifikační orgán CSQ-CERT úspěšný dozorový audit spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-C) PEFC, na jehož základě bylo Lesní společnosti Přimda, s.r.o. potvrzeno pokračování platnosti certifikátu TD CFCS 2002:2013 do 15.11.2021. Datum prvotní certifikace je 1.7.2003.

  10.10.2017  Investice: nová odvozní souprava
Dne 10.10.2017 Lesní společnost Přimda, s.r.o. zapojila do provozu novou odvozní soupravu pro přepravu dřeva: nákladní automobil VOLVO s nástavbou DOLL a hydraulickou rukou EPSILON a přívěs DOLL a navýšila tak stávající kapacitu přepravy vlastního dřeva i kapacitu přepravních služeb pro cizí.  Systém řízení společnosti:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti - viz níže.


CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009 CERTIFIKÁT CFCS 2002:2013  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Odvozní souprava Volvo FM12 s tandemovým přívěsem Lemex TR15 pro přepravu dřeva - (výřezů) / UPOZORNĚNÍ: SNÍŽENÍ PRODEJNÍ CENY NA 675 tis. Kč!!! (bez DPH)
  (v případě dohody možné prodat i zvlášť)
  specifikace a fotografie soupravy ke stažení


  Nákladní přívěs pro přepravu krátkého dřeva Schvarzmuller
  specifikace přívěsu ke stažení

  kontakt: Ing. Josef Lívanec
  telefon: +420 724 275 089
  e-mail: livanec@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  rodinný dům s pozemky Broumov 82

  byt 3+1 v obci Tři Sekery

  kontakt:
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com