Dnešní cena PHM:

  nafta 32.00 Kč/l    natural 32.70 Kč/l  

  Aktuálně:

  27.6.2018  Valná hromada společnosti
Dne 27.6.2018 se konala řádná valná hromada Lesní společnosti Přimda, s.r.o., která projednala výsledky hospodaření společnosti v roce 2017 a schválila ÚZ, VZ, ZA a ostatní návrhy předložené valné hromadě k projednání; úplná ÚZ za rok 2017, včetně ostatních dokumentů, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2017, bude řádně zveřejněna ve Sbírce listin.

  25.5.2018  GDPR - informace pro návštěvníky webových stránek
Lesní společnost Přimda, s.r.o., v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016 / 679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů …“ (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25.5.2018, informuje všechny návštěvníky webu www.lasprimda.com, že při jejich návštěvách tohoto webu o nich nesbírá, ani následně nezpracovává žádné osobní údaje.

  30.4.2018  Myslivost - ukončení výkonu práva myslivosti
Lesní společnost Přimda, s.r.o. dne 30.4.2018 ukončila svou aktivní činnost v pronajaté honitbě v rámci předmětu podnikání "Výkon práva myslivosti".

  6.3.2018  Přestavba a změna užívání bývalé ubytovny v Přimdě
Lesní společnost Přimda, s.r.o. rozhodla o stavebních úpravách a změně užívání bývalé ubytovny v Přimdě, Na Výsluní č.p. 254 na bytový dům s 8 bytovými jednotkami. Provedení celé přestavby je plánováno do konce letošního roku s cílem oživit neproduktivní nemovitý majetek společnosti a rozšířit tak aktivity společnosti v oblasti pronájmů bytů ve vlastních bytových domech v Přimdě.

  13.2.2018  Nabídka zaměstnání - vedoucí lesní školky
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme vedoucího areálu Lesní školky Jalový Dvůr u obce Chodský Újezd; vzdělání lesnického směru podmínkou. Zájemci se mohou hlásit u Ing. J. Petruse v kanceláři společnosti v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 602 261 400.

  23.1.2018  Nabídka zaměstnání - opravář
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme opraváře lesní techniky a nákladních automobilů; svářečské zkoušky (el. proud, autogen, popř. CO) a řidičské opávnění (B, T, popř. C) podmínkou. Zájemci se mohou hlásit u Ing. J. Lívance v areálu dopravy a dílen v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 374 792 374.  Systém řízení společnosti:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti - viz níže.


CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009 CERTIFIKÁT CFCS 2002:2013  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádný stroj ani technologii k prodeji.

  kontakt: Ing. Josef Lívanec
  telefon: +420 724 275 089
  e-mail: livanec@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádnou nemovitost k prodeji.

  kontakt:
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com