Dnešní cena PHM:

  nafta 26.70 Kč/l    natural 26.70 Kč/l  

  Aktuálně:

  11.3.2020  Kontrola čerpací stanice
Dne 11.3.2020 byla Celním úřadem pro Plzeňský kraj provedena na naší čerpací stanicí v Plané, Nádražní 545 kontrola evidence prodávaných pohonných hmot spolu s kontrolou povinnosti nakupovat pohonné hmoty pouze od jejich registrovaných distributorů; výsledkem kontroly je zjištění, že zákonem stanovené povinnosti jsou řádně plněny.

  28.2.2020  Investice: kolový traktor KUBOTA
Dne 28.2.2020 Lesní společnost Přimda, s.r.o. zapojila do provozu nový kolový traktor KUBOTA M16 s čelním nakladačem a dalším příslušenstvím; společnost tak reaguje na předpokládané navýšení požadovaného objemu a kvality služeb, vč. navýšení produkce sadebního materiálu.

  31.1.2020  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátora harvestoru (John Deere), nástup možný ihned - bližší informace u Ing. J. Petruse v kanceláři společnosti v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 602 261 400.

  31.12.2019  PF 2020
Lesní společnost Přimda, s.r.o. děkuje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům i příznivcům za úspěšnou spolupráci a podporu v roce 2019 a do roku 2020 jim přeje pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

  17.12.2019  Provádění těžebních činností 2020+ (DNS) pro Lesy ČR
Lesní společnost Přimda, s.r.o. se zúčastnila zadávacího řízení Lesů ČR k zakázce "Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)" na období 2020 - 2023; rozhodnutím zadavatele byla dne 17.12.2019 do tohoto dynamického nákupního systému (DNS) zařazena.  Systém řízení, certifikace a podpora EU:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého Systému řízení podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti, držený certifikát a informace o podpoře EU - viz níže.

Politika 2002 eu  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádný stroj ani technologii k prodeji.

  kontakt: Ing. Josef Lívanec
  telefon: +420 724 275 089
  e-mail: livanec@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádnou nemovitost k prodeji.

  kontakt:
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com