Dnešní cena PHM:

  nafta 31.70 Kč/l    natural 32.10 Kč/l  

  Aktuálně:

  2.9.2019  Investice: vyvážecí souprava HSM 208F 12 tun
Dne 2.9.2019 Lesní společnost Přimda, s.r.o. převzala a zapojila do provozu novou vyvážecí soupravu HSM 208F 12 tun a navýšila tak svou stávající kapacitu vyvážení dříví i kapacitu nabízených těžebních prací jako služby pro cizí.

  19.8.2019  Kontrola množství čerpaných/prodávaných pohonných hmot
Dne 19.8.2019 bylo Českým metrologickým institutem provedeno pravidelné kontrolní měření správnosti čerpaného/prodávaného množství pohonných hmot na naší čerpací stanicí v Plané; všechny používané měřiče množství čerpaných pohonných hmot jsou v pořádku, vykazované čerpané/prodávané množství pohonných hmot vyhovuje stanoveným normám a odpovídá skutečnosti.

  31.7.2019  Investice: strojní vybavení lesní školky Egedal
Dne 31.7.2019 Lesní společnost Přimda, s.r.o. obměnila a doplnila své stávající strojní vybavení pěstebního střediska o nové secí, školkovací a zasypávací stroje Egedal; společnost tak reaguje na předpokládané navýšení požadovaného objemu a kvality služeb, resp. produkce sadebního materiálu.

  15.7.2019  Doplnění Sbírky listin
Dne 15.7.2019 byly do Sbírky listin doručeny ÚZ za rok 2018 a ostatní dokumenty, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2018; založeny byly dne 18.7.2019 (aktualizováno).

  25.6.2019  Valná hromada společnosti
Dne 25.6.2019 se konala řádná valná hromada Lesní společnosti Přimda, s.r.o., která projednala výsledky hospodaření společnosti v roce 2018 a schválila ÚZ, VZ, ZA a ostatní návrhy předložené valné hromadě k projednání; úplná ÚZ za rok 2018, zahrnutá s ostatními dokumenty ve Zprávě auditora o ověření ÚZ k 31.12.2018, bude řádně zveřejněna ve Sbírce listin.

  1.6.2019  Rozšíření nabídky služeb - provozování cykloservisu
Lesní společnost Přimda, s.r.o. roząířila nabídku poskytovaných služeb ve své provozovně v Plané, Nádražní 545 o provozování cykloservisu - bližší informace na MT 724 275 089.  Systém řízení společnosti:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti - viz níže.


CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009 CERTIFIKÁT CFCS 2002:2013  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádný stroj ani technologii k prodeji.

  kontakt: Ing. Josef Lívanec
  telefon: +420 724 275 089
  e-mail: livanec@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádnou nemovitost k prodeji.

  kontakt:
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com