Dnešní cena PHM:

  nafta 38.90 Kč/l    natural 39.20 Kč/l  

  Aktuálně:

  12.9.2023  Investice: automatický výdejní stojan TATSUNO na ČS PHM v Plané
Dne 11.9.2023 Lesní společnost Přimda, s.r.o. uvedla do plného provozu automatický výdejní stojan TATSUNO na ČS PHM v Plané, který umožní bezobslužné a zrychlené tankování PHM a zároveň tak uvolní stávající běžné stojany pro ostatní zákazníky.

  1.9.2023  Nabídka k prodeji - harvestor JD 1470D ... VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY!!!
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji harvestor JD 1470D (rok výroby 2005, 21254 Mth, Planá) - specifikace na https://www.merimex.cz/; bližší informace na tel. 602261400. Upozornění pro zájemce: SNÍŽENÍ CENY NA 690.000,- Kč (+DPH)!!!

  1.9.2023  Nabídka k prodeji - vyvážecí souprava JD 810D ... VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY!!!
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji vyvážecí soupravu JD 810D (rok výroby 2006, 34740 Mth, Planá) - bližší informace na tel. 602261400. Upozornění pro zájemce: SNÍŽENÍ CENY NA 990.000,- Kč (+DPH)!!!

  31.8.2023  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru, operátor vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátory harvestoru a vvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse na tel. 602261400.

  16.8.2023  Nabídka k prodeji - odvozní souprava VOLVO / DOLL
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji odvozní soupravu na dlouhé dříví VOLVO FMX 500 6*6 (rok výroby 2017, 144 tis. km, Planá) s nástavbou DOLL 902 a hydraulickou rukou EPSILON S260 L97 a s přívěsem DOLL M135 vč. vkládané plošiny HS-PV30 na odvoz výřezů za cenu 3.800.000,- Kč (+DPH); bližší informace na tel. 606678779.

  21.7.2023  Změny v Obchodním rejstříku a Evidenci skutečných majitelů
Dne 20.7.2023 byla zapsána změna údajů Lesní společnosti Přimda, s.r.o. v Obchodním rejstříku (nový společník: FS property, s.r.o.) a dne 21.7.2023 byla tato skutečnost zapsána i v Evidenci skutečných majitelů (zpřesnění postavení nepřímého skutečného majitele) - viz www.justice.cz.  Řízení a činnost společnosti, podpora EU:

Řízení a činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. jsou úzce spojeny s dlouhodobým naplňováním podstaty jejího podnikání, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Lesní společnost Přimda, s.r.o. také přijala závazek při své činnosti trvale pečovat o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí v České republice.

Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého systému řízení a činnosti podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů - viz níže.

eu


  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  JAVOR: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  štípané palivové dříví sypané v balení BIGPACK:
  - u tohoto balení možnost vrácení obalu za úhradu!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - dříví rovnané v paletách, v obalu BIGPACK nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nabízíme - viz rubrika "Aktuálně".

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádné nemovitosti.

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  Úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com