Dnešní cena PHM:

  nafta 41.80 Kč/l    natural 39.60 Kč/l  

  Aktuálně:

  16.8.2022  Úprava cen palivového dříví
Lesní společnost Přimda, s.r.o. upozorňuje odběratele/zákazníky na úpravu cen prodávaného štípaného palivového dříví od 16.8.2022 - viz uvedený přehled a úplný ceník palivového dříví ke stažení.

  8.8.2022  Nabídka zaměstnání - traktorista/operátor
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme traktoristu/operátora ost. mechanizace do svého školkařského provozu Jalový dvůr, nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse v kanceláři společnosti v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 602 261 400.

  26.7.2022  Doplnění Sbírky listin
Dne 26.7.2022 byly do Sbírky listin doručeny ÚZ a ostatní dokumenty za rok 2021, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2021; tyto dokumenty byly zapisujícím soudem zveřejněny dne 1.8.2022 (aktualizováno).

  11.7.2022  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru, operátor vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátory harvestoru a vvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse v kanceláři společnosti v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 602 261 400.

  1.7.2022  Upozornění - otevírací doba ČS PHM v 7/2022
Upozorňujeme zákazníky - odběratele PHM z čerpací stanice v areálu v Plané, Nádražní 545, že od pondělí 4.7.22 do středy 6.7.22 včetně bude zavřeno.  Řízení a činnost společnosti, podpora EU:

Řízení a činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. jsou úzce spojeny s dlouhodobým naplňováním podstaty jejího podnikání, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Lesní společnost Přimda, s.r.o. také přijala závazek při své činnosti trvale pečovat o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí v České republice.

Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého systému řízení a činnosti podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů - viz níže.

eu


  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 2 560,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 2 745,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 3 140,- Kč (vč. 15% DPH)
  JAVOR: 3 490,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 3 490,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 3 490,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - pouze dříví rovnané v paletách nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádné stroje ani technologie.

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádné nemovitosti.

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  Úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com