Dnešní cena PHM:

  nafta 34.20 Kč/l    natural 36.20 Kč/l  

  Aktuálně:

  17.2.2023  Nabídka k prodeji - harvestor JD 1470D ... SNÍŽENÍ CENY!!!
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji harvestor JD 1470D (rok výroby 2005) - specifikace je k dispozici na https://www.merimex.cz/; bližší informace na tel. 602261400. Upozornění pro zájemce: SNÍŽENÍ CENY NA 850.000,- Kč (+DPH)!!!

  14.2.2023   Úprava cen palivového dříví v balení BIGPACK
Lesní společnost Přimda, s.r.o. upozorňuje odběratele/zákazníky na úpravu cen prodávaného štípaného palivového dříví v balení BIGPACK od 14.2.2023 - viz úplný ceník palivového dříví ke stažení.

  1.2.2023  Nabídka zaměstnání - vedoucí střediska provozu/dopravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme vedoucího střediska provozu/dopravy, nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u jednatele společnosti Ing. Z. Máje na tel. 606678779.

  1.2.2023  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru, operátor vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátory harvestoru a vvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse na tel. 602261400.

  23.1.2023  Úprava provozní doby čerpací stanice PHM
Lesní společnost Přimda, s.r.o. upozorňuje odběratele/zákazníky na úpravu provozní doby čerpací stanice PHM v Plané, Nádražní 545; nově má provozovna otevřeno v sobotu od 7:00 do 13:00 hod.  Řízení a činnost společnosti, podpora EU:

Řízení a činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. jsou úzce spojeny s dlouhodobým naplňováním podstaty jejího podnikání, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Lesní společnost Přimda, s.r.o. také přijala závazek při své činnosti trvale pečovat o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí v České republice.

Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého systému řízení a činnosti podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů - viz níže.

eu


  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  JAVOR: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  štípané palivové dříví sypané v balení BIGPACK:
  - u tohoto balení možnost vrácení obalu za úhradu!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - dříví rovnané v paletách, v obalu BIGPACK nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádné stroje ani technologie.

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádné nemovitosti.

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  Úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com