Dnešní cena PHM:

  nafta 27.30 Kč/l    natural 27.60 Kč/l  

  Aktuálně:

  27.7.2020  Doplnění Sbírky listin
Dne 27.7.2020 byly do Sbírky listin doručeny ÚZ a ostatní dokumenty za rok 2019, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2019; založeny a zveřejněny byly dne 30.7.2020 (aktualizováno).

  25.6.2020  Valná hromada společnosti
Dne 25.6.2020 se konala řádná valná hromada Lesní společnosti Přimda, s.r.o., která projednala výsledky hospodaření společnosti v roce 2019 a schválila ÚZ, VZ, ZA a ostatní návrhy předložené valné hromadě k projednání; úplná ÚZ za rok 2019, zahrnutá s ostatními dokumenty ve Zprávě auditora o ověření ÚZ k 31.12.2019, bude řádně zveřejněna ve Sbírce listin.

  26.5.2020  Kontrola čerpací stanice - doplnění
Dne 11.3.2020 byla Celním úřadem pro Plzeňský kraj provedena také kontrola kvality prodávaných pohonných hmot na naší čerpací stanicí v Plané; dle sdělení úřadu ze dne 26.5.2020 potvrdily následné laboratorní rozbory všech vzorků soulad s ČSN a bezvadnou kvalitu prodávaných pohonných hmot bez nežádoucích příměsí.

  18.5.2020  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru, vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátora harvestoru, vyvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse v kanceláři společnosti v Plané, Nádražní 545 nebo na tel. 602 261 400.

  1.4.2020  Informace o provozu v mimořádných podmínkách
Lesní společnost Přimda, s.r.o. informuje, že i v mimořádných podmínkách šíření nemoci COVID - 19 fungují její provozovny v plném rozsahu vč. prodeje PHM, měření emisí atd. V této souvislosti žádáme všechny klienty, aby v prostorách společnosti důsledně dodržovali nutná preventivní a ochranná opatření, zejména aby se neshlukovali, dodržovali odstup min. 2m a používali ochranu úst a nosu; při placení preferujeme platební karty. Děkujeme za pochopení a pomoc při ochraně zdraví našich zaměstnanců.  Systém řízení, certifikace a podpora EU:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého Systému řízení podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti, držený certifikát a informace o podpoře EU - viz níže.

Politika 2002 eu  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádný stroj ani technologii k prodeji.

  kontakt: p. Martin Kanalaš
  telefon: +420 702 288 619
  e-mail: kanalas@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádnou nemovitost k prodeji.

  kontakt:
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com