Dnešní cena PHM:

  nafta 32.70 Kč/l    natural 31.70 Kč/l  

  Aktuálně:

  1.12.2018  Rozšíření nabídky služeb - provozování pneuservisu
Lesní společnost Přimda, s.r.o. rozšířila nabídku poskytovaných služeb ve své provozovně v Plané, Nádražní 545 o provozování pneuservisu - demontáž, vyvažování, montáž a skladování pneumatik OA, NA a traktorů - bližší informace na MT 724 275 089.

  29.11.2018  Kontrola stanice měření emisí v Plané
Dne 29.11.2018 byla Obecním úřadem ORP Tachov, odborem dopravy a siliničního hospodářství provedena namátková kontrola plnění povinností a podmínek provozu SME v Plané, Nádražní 545; kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení stanovených povinností či podmínek provozu SME.

  7.11.2018  Evidence údajů o skutečných majitelích (ISSM)
Dne 7.11.2018 byl do neveřejné Evidence skutečných majitelů (ISSM) proveden prvozápis zákonem vymezených údajů o skutečných majitelích Lesní společnosti Přimda, s.r.o. (splnění zákonné povinnosti právnických osob zapsat svého skutečného majitele do 1.1.2019).

  31.10.2018  Audit spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-C) PEFC
Dne 31.10.2018 Lesní společnosti Přimda, s.r.o. úspěšně absolvovala dozorový audit spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-C) PEFC prováděný oprávněným certifikačním orgánem CSQ-CERT (Česká společnost pro jakost, z.s.), na jehož základě bylo společnosti potvrzeno pokračování platnosti certifikátu TD CFCS 2002:2013 do 15.11.2021 (datum prvotní certifikace je 1.7.2003).

  8.10.2018  Nabídka zaměstnání - pracovník pneuservisu
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme pracovníka do nově otevíraného pneuservisu (areál provozovny dopravy a dílen v Plané, Nádražní 545) pro obsluhu strojů na demontáž, vyvažování a montáž pneumatik OA, NA a traktorů; řidičské opávnění B, T a C vítáno, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! Zájemci se mohou hlásit u vedoucího provozu Ing. Josefa Lívance na tel. 724 275 089 nebo přímo v místě provozovny.

  24.9.2018  Určení auditora (ÚZ 2018)
Na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24.9.2018 byl určen auditor, který provede ověření ÚZ společnosti za rok 2018: bude jím auditorská společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 267 54 746, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 417.  Systém řízení společnosti:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti - viz níže.


CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009 CERTIFIKÁT CFCS 2002:2013  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádný stroj ani technologii k prodeji.

  kontakt: Ing. Josef Lívanec
  telefon: +420 724 275 089
  e-mail: livanec@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádnou nemovitost k prodeji.

  kontakt:
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com