Dnešní cena PHM:

  nafta 29.50 Kč/l    natural 35.30 Kč/l  

  Aktuálně:

  25.5.2023  Nabídka zaměstnání - obsluha čerpací stanice PHM
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme na zkrácený úvazek obsluhu čerpací stanice PHM v Plané, Nádražní 545, nástup dle dohody - bližší informace u jednatele Ing. Z. Máje na tel. 606678779.

  25.5.2023  Nabídka zaměstnání - technička/technik dopravního střediska vč. ČS PHM
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme techničku/technika dopravního střediska vč. čerpací stanice PHM v Plané, Nádražní 545, nástup dle dohody - bližší informace u jednatele Ing. Z. Máje na tel. 606678779.

  1.5.2023  Nabídka zaměstnání - vedoucí pěstebního střediska/lesní školky
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme vedoucího pěstebního střediska/lesní školky Jalový Dvůr, nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace na tel. 606678779.

  22.4.2023  Nabídka zaměstnání - operátor harvestoru, operátor vyvážecí soupravy
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme operátory harvestoru a vvážecí soupravy (John Deere, HSM), nástup možný ihned nebo dle dohody - bližší informace u vedoucího střediska výroby Ing. J. Petruse na tel. 602261400.

  11.4.2023  Nabídka k prodeji - harvestor JD 1470D ... SNÍŽENÍ CENY!!!
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji harvestor JD 1470D (rok výroby 2005) - specifikace je k dispozici na https://www.merimex.cz/; bližší informace na tel. 602261400. Upozornění pro zájemce: SNÍŽENÍ CENY NA 825.000,- Kč (+DPH)!!!

  6.4.2023  Nabídka k prodeji - vyvážecí souprava HSM 208F (7 tun)
Lesní společnost Přimda, s.r.o. nabízí k okamžitému prodeji vyvážecí soupravu HSM 208F (7 tun), rok výroby 2016, 4880 MTH, vhodná do probírek, cena 160.000,- EUR (+DPH), k prohlídce v areálu společnosti v Plané, Nádražní 545; bližší informace na tel. 602261400.  Řízení a činnost společnosti, podpora EU:

Řízení a činnost Lesní společnosti Přimda, s.r.o. jsou úzce spojeny s dlouhodobým naplňováním podstaty jejího podnikání, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Lesní společnost Přimda, s.r.o. také přijala závazek při své činnosti trvale pečovat o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí v České republice.

Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je i na základě svého systému řízení a činnosti podporována Evropskou unií formou spolufinancování svých projektů - viz níže.

eu


  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ (v paletách, pytlích, volně ložené):

  úplný ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm:
  cena za 1 paletu (v areálu PS Jalový dvůr!):

  JEHLIČNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ/SMĚS: 3 290,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  JAVOR: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 3 990,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené:
  - dostupné pouze v areálu PS Jalový dvůr!!!

  štípané palivové dříví sypané v balení BIGPACK:
  - u tohoto balení možnost vrácení obalu za úhradu!!!

  možnost nákupu v areálu společnost Nádražní 545:
  - dříví rovnané v paletách, v obalu BIGPACK nebo v pytlích!!!
  - ceny uvedeny v úplném ceníku - viz výše

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nabízíme - viz rubrika "Aktuálně".

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádné nemovitosti.

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  Úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt: pí. Dagmar Pospíšilová
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com
©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com