Dnešní cena PHM:

  nafta 33.00 Kč/l    natural 33.60 Kč/l  

  Aktuálně:

  8.10.2018  Nabídka zaměstnání - pracovník pneuservisu
Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijme pracovníka do nově otevíraného pneuservisu (areál provozovny dopravy a dílen v Plané, Nádražní 545) pro obsluhu strojů na demontáž, vyvažování a montáž pneumatik OA, NA a traktorů; řidičské opávnění B, T a C vítáno, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! Zájemci se mohou hlásit u vedoucího provozu Ing. Josefa Lívance na tel. 724 275 089 nebo přímo v místě provozovny.

  24.9.2018  Určení auditora (ÚZ 2018)
Na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24.9.2018 byl určen auditor, který provede ověření ÚZ společnosti za rok 2018: bude jím auditorská společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 267 54 746, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 417.

  9.8.2018  Kontrola kvality prodávaných pohonných hmot
Dne 15.5.2018 byl Celním úřadem pro Plzeňský kraj proveden kontrolní odběr pohonných hmot na naší čerpací stanicí v Plané; dle sdělení úřadu ze dne 9.8.2018 potvrdily následné laboratorní rozbory všech vzorků soulad s ČSN a bezvadnou kvalitu prodávaných pohonných hmot bez nežádoucích příměsí.

  9.8.2018  Soustavná rostlinolékařská kontrola a dozor
Dne 9.8.2018 byla Rostlinolékařskou inspekcí Plzeň provedena soustavná rostlinolékařská kontrola a dozor na našem pěstebním středisku-školce Jalový Dvůr; kontrola proběhla bez závad, nebylo zjištěno žádné porušení stanovených povinností či podmínek.

  2.8.2018  Provádění těžebních činností (DNS) pro Lesy ČR
Lesní společnost Přimda, s.r.o. se zúčastnila zadávacího řízení Lesů ČR k zakázce "Provádění těžebních činností (DNS)" na období od 11.6.2018 do 8.7.2022; rozhodnutím zadavatele byla dnem 2.8.2018 do tohoto dynamického nákupního systému (DNS) zařazena.

  26.7.2018   Doplnění Sbírky listin
Dne 26.7.2018 byly do Sbírky listin doručeny ÚZ za rok 2017 a ostatní dokumenty, které jsou součástí Zprávy auditora o ověření ÚZ k 31.12.2017; založeny byly dne 2.8.2017 (aktualizováno).  Systém řízení společnosti:

Lesní společnost Přimda, s.r.o. přijala závazek při své činnosti trvale naplňovat politiku Systému řízení společnosti včetně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péče o ochranu životního prostředí a včetně dodržování pravidel ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice.

Systém řízení Lesní společnosti Přimda, s.r.o. je úzce spojen s dlouhodobým naplňováním podstaty podnikání společnosti, kdy poskytování jakostních služeb a výroba jakostních výrobků trvale splňuje požadavky a očekávání zákazníků a vede tak k posilování oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi společností a jejími hlavními dodavateli i odběrateli prací, služeb a výrobků včetně dříví.

Úplné znění přijatého Systému řízení společnosti - viz níže.


CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009 CERTIFIKÁT CFCS 2002:2013  Nabízíme k prodeji:

  PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

  ceník palivového dříví ke stažení

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm
  cena za 1 paletu (v prodejním areálu):

  JEHLIČNATÁ SMĚS: 2 115,- Kč (vč. 15% DPH)
  MĚKKÉ LISTNATÉ: 1 888,- Kč (vč. 15% DPH)
  BŘÍZA: 2 317,- Kč (vč. 15% DPH)
  DUB: 2 499,- Kč (vč. 15% DPH)
  BUK: 2 597,- Kč (vč. 15% DPH)

  štípané palivové dříví volně ložené
  cena za 1 sprm (v prodejním areálu):

  BŘÍZA, DUB, BUK, SMĚSI: viz ceník

  kontakt: Ing. Jan Petrus
  telefon: +420 602 261 400
  e-mail: petrus@lasprimda.com

  štípané palivové dříví rovnané v paletách 1,5 prm

  STROJE A TECHNOLOGIE:

  Momentálně nenabízíme žádný stroj ani technologii k prodeji.

  kontakt: Ing. Josef Lívanec
  telefon: +420 724 275 089
  e-mail: livanec@lasprimda.com

  NEMOVITOSTI:

  Momentálně nenabízíme žádnou nemovitost k prodeji.

  kontakt:
  telefon: +420 602 718 760
  e-mail: info@lasprimda.com


  Nabízíme k pronájmu:

  NEMOVITOSTI:

  byty v panelových domech v obci Přimda

  

  úplná aktuální nabídka pronájmů viz: pronájmy  

  kontakt:
telefon: +420 602 718 760
e-mail: info@lasprimda.com

©  Lesní společnost Přimda, s.r.o.  2015  webmaster@lasprimda.com